Bolesničko pomazanje

“Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažuci ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva vjere spasiti nemoćnika! Gospodin će ga podići i, ako je sagriješio, oprostit će mu se.” (Jak 5,14-15).

 
U svoj brizi za svoje bolesne ne zaboravite na duhovnu skrb za njih. Bolesne osobe, bilo mlade bilo stare, žele duhovnu pomoć u teškoj bolesti.